President

Name
Please login to view contact info
member Name Info ImgDon Lykkebak
member photo
President
Orlando
 
 
 
 

Club Executives

Title
Name
Please login to view contact info
President Elect
member Name Info ImgPat Phillips
member photo
President Elect
Orlando
 
 
 
 
Immediate Past President
member Name Info ImgJody Walker
member photo
Immediate Past President
Orlando
 
 
 
 
Sergeant-at-Arms
member Name Info ImgJim Stowers
member photo
Sergeant-at-Arms
Orlando
 
 
 
 
Club Admin Chair
member Name Info ImgJamie Sooter
member photo
Club Admin Chair
Orlando
 
 
 
 
Club Secretary
member Name Info ImgRichard Ungaro
member photo
Club Secretary
Orlando
 
 
 
 
Treasurer
 
 
 
 

Club Directors

Title
Name
Please login to view contact info
Director
member Name Info ImgNelson Coll
member photo
Director
Orlando
 
 
 
 
 
Director
member Name Info ImgArthur Dasher
member photo
Director
Orlando
 
 
 
 
 
Director
member Name Info ImgSandra Deisler
member photo
Director
Orlando
 
 
 
 
 
Director
member Name Info ImgEd Fore
member photo
Director
Orlando
 
 
 
 
 
Director
member Name Info ImgVince Ibarra
member photo
Director
Orlando
 
 
 
 
 
Director
member Name Info ImgPam Ison
member photo
Director
Orlando
 
 
 
 
 
Director
member Name Info ImgPeter Partlow
member photo
Director
Orlando
 
 
 
 
 
Director
member Name Info ImgBill Peeper
member photo
Director
Orlando
 
 
 
 
 
Club Secretary
member Name Info ImgRichard Ungaro
member photo
Club Secretary
Orlando
 
 
 
 
 
 
 
Sponsors